Izberi jezik:

Pustite se presenetiti!

Zelena shema slovenskega turizma

Datum: 
četrtek, December 22, 2016 - 14:00

Občini Ajdovščina in Vipava sta se kot destinacija Vipavska dolina skupaj vključili v Zeleno shemo slovenskega turizma (ZSST) ter s tem pridobitev znaka Slovenia Green Destination.

Zelena shema slovenskega turizma (ZSST) je celovito zasnovan sistem za pospeševanje razvoja trajnostnega turizma v Sloveniji na vseh treh stebrih trajnostnega razvoja: okoljskem, družbenem in ekonomskem, namenjen tako turističnim območjem kot tudi ponudnikom.

Da je destinacija trajnostna in uspešna morajo biti z njo zadovoljni tako njeni gostje, predvsem pa tudi njeno lokalno prebivalstvo. Tekom projekta Zelena shema slovenskega turizma smo izvedli anketiranje tako med lokalnim prebivalstvom kot tudi med obiskovalci Vipavske doline in izvedeli zanimive podatke.

Vprašanja za obiskovalce in lokalno prebivalstvo so se med seboj razlikovala. Najprej poglejmo, kaj si o destinaciji Vipavska dolina mislijo občani občin Ajdovščina in Vipava.

Skupaj je anketo izpolnilo 352 oseb, 66 iz občine Vipava in 286 iz Občine Ajdovščina.

Ugotovili smo, da je 34% vprašanih na splošno zadovoljnih s turizmom v destinaciji.

Pri vprašanju glede vpliva turizma na značilnosti in lokalno identiteto, kulturo in dediščino destinacije je največ anketirancev (36%), ocenilo, da turizem pomaga pri izboljšanju identitete, 37% da pomaga pri ohranjanju identitete, 3,3%, meni, da turizem ne vpliva na identiteto ter 0,7%, da turizem škodi identiteti destinacije.  

 Večina anketirancev (82,5%) tudi meni, da turizem pomaga pri izboljšanju kakovosti življenja v destinaciji, 15% jih je mnenja, da turizem pomaga pri ohranjanju kakovosti življenja v destinaciji, 2,3%  meni, da turizem ne vpliva na kakovost življenja v destinaciji in le 0,6% anketirancev  meni, da turizem škoduje kakovosti življenja v destinaciji.

Obiskovalce Vipavske doline smo spraševali, od kod prihajajo, kakšno obliko mobilnosti v destinaciji uporabljajo, kolikokrat so že obiskali Vipavsko dolino, kako so z destinacijo zadovoljni, o njihovi dnevni porabi ter ali se zavedajo prizadevanj in pobud za razvoj trajnostnega turizma. Anketiranje  obiskovalcev je potekalo v TIC-u Vipava in TIC-u Ajdovščina

Turisti prihajajo v Vipavsko dolino iz različnih evropskih držav, največ iz Francije, Belgije, Nizozemske, Avstrije, Nemčije in drugih. Visok delež turistov prihaja tudi iz Združenih držav Amerike, nekaj pa tudi iz ostalih čezoceanskih držav. Glede na odgovore anketiranih gostov je povprečna pot obiskovalca do Vipavske doline 1393 km.

Ankete so pokazale, da je 19% gostov uporabljalo t.i. mehko mobilnost, se pravi, da je uporabljalo javni prevoz ali da so pri nas kolesarili ali hodili peš. 

Večina turistov je Vipavsko dolino obiskala prvič, 16% anketiranih jih je bilo v Vipavski dolini prvič.

Dnevna poraba turista na destinaciji je v večini primerov 50 do 100€ (45%),  21% porabi 100 do 200€, sledi 17%, ki porabijo do 50€, ostali zapravijo več kot 200€ na osebo.

Največ enodnevnih obiskovalcev porabi na destinaciji 25 – 50€ (38%), 50 – 100€ (31%), do 25€ porabi 22% gostov, ostali zapravijo več kot 100€.

53% anketiranih gostov se zaveda prizadevanj in pobud za razvoj trajnostnega turizma in kar 85% anketiranih obiskovalcev je zadovoljnih s celostno izkušnjo na destinaciji Vipavska dolina.

 

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija