Pustite se presenetiti!

Školjke in raki

Primorski škržek Unio crassus

Primorski škržek je predstavnik sladkovodnih školjk, ki živi v tekočih in stoječih vodah Primorske. Kot filtrator je zelo občutljiv na kemično onesnaženje, ker se snovi, ki so v vodi raztopljene, bolj kopičijo v filtratorjih kot v organizmih, ki so rastlinojedi ali plenilci. S povečevanjem onesnaženja je izginil iz skoraj vseh vodotokov Vipavske, medtem ko se s postavitvijo čistilnih naprav spet vrača in ponovno naseljuje potoke. Kljub zakonski zaščiti (vrsta je trajno zakonsko zaščitena v R. Sloveniji), je šele izboljšanje stanja v okolju prineslo tej vrsti pogoje za preživetje. V zadnjem času ji konkurenco dela prinesena jezerska brezzobka, ki je po poreklu iz donavskega zliva.

Ličinke se po izvalitvi prisesajo na ribo, na kateri se začasno tudi hranijo. Tako se vrsta, ki sama ne more plavati proti toku, seli po vodotoku navzgor, saj se čas izleganja ličink sovpada z drstno migracijo rib po vodotokih navzgor.

 

Primorski koščak Austropotamobius pallipes

Primorski koščak je bil še v sredini prejšnjega stoletja pogost rak, ki je naseljeval sleherni potok na Vipavskem, če le-ta ni presihal. S prenosom račje kuge preko Atlantika se je število populacij tega raka zelo znižalo. Ostale so le izolirane populacije zlasti v potokih, ki so imeli slapove in je bil na ta način preprečen prehod – tako osebkov kot tudi bolezenskih klic po vodotoku navzgor. Šele v zadnjih nekaj desetletjih se stanje glede račje kuge umirja, po drugi strani pa je povečanje organskega in kemičnega onesnaženja razlog, da je primorski koščak še vedno redkejši kot bi bil sicer.

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Zelena Vipava

Fotogalerija