Pustite se presenetiti!

PREPOVED PREHAJANJA MED OBČINAMI

Od danes velja prepoved prehajanja med občinami

Danes 27. 10. 2020  stopa v veljavo vladni odlok, ki za omejevanje širjenja novega koronavirusa prepoveduje prehajanje med občinami. Vlada je predvidela 13 izjem, ko bo prehajanje še mogoče. 

Katera dokazila potrebnujete pri prehodu občinske meje?

Pri prehajanju med občinami morate imeti pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkazujete uveljavljanje izjeme in lastnoročno podpisano izjavo, ki mora vsebovati naslednje podatke:

1. Ime in priimek,

2. naslov bivališča,

3. naslov oziroma kraj cilja potovanja,

4. navedbo razloga, ki upravičuje gibanje in zadrževanje,

5. navedbo morebitnih ožjih družinskih članov ali članov skupnega gospodinjstva, ki gibljejo in zadržujejo z njim,

6. navedbo, da njemu ali ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, ki se gibljejo in zadržujejo z njim, ni bila odrejena osamitev (izolacija) ali karantena,

7. navedbo, da se zaveda kazenske ali odškodninske odgovornosti zaradi neupoštevanja predpisov, odredb ali ukrepov za zatiranje ali preprečevanje nalezljivih bolezni pri ljudeh,

8. navedbo, da se zaveda omejitev iz tega odloka in da jih bo spoštoval.

OSNUTEK IZJAVE NAJDETE NA POVEZAVI:  http://www.gov.si/assets/vlada/Seja-vlade-SZJ/2020/04-2020/Vzorec_Izjava_.pdf oziroma pripeto na dnu kot Wordov dokument. 

 

Predvidene izjeme za prehode občinske meje.

Prehajanje med občinami je ob upoštevanju priporočil za posameznike dovoljeno za:

1. Prihod in odhod na delo ter izvajanje delovnih nalog,

2. opravljanje gospodarskih, kmetijskih in gozdarskih dejavnosti,

3. odpravljanje neposredne nevarnosti za zdravje, življenje in premoženje,

4. varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore, oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov ali če gre za izvajanje starševske skrbi in stikov z otrokom,

5. dostop do lekarn, zdravstvenih in sanitarnih storitev ter zdraviliškega zdravljenja,

6. dostop do tujih diplomatskih in konzularnih predstavništev,

7. dostop do storitev za nujne primere,

8. dostop do izvajanja nalog, povezanih z delovanjem pravosodnih in upravnih organov ter organov pregona,

9. dostop do storitev za osebe s posebnimi potrebami,

10. izvajanje vzdrževalnih del ali sezonskih opravil na zasebnem objektu ali zemljišču za člane istega gospodinjstva,

11. potovanja oseb, ki so vstopile v Republiko Slovenijo z namenom tranzita čez ozemlje Republike Slovenije v sosednjo državo ali do svojega prebivališča v Republiki Sloveniji,

12. dostop do trgovin ali storitev v drugi občini, če so bližje prebivališču osebe, kot so te trgovine ali storitve v občini prebivališča, ali če jih v občini prebivališča ni,

13. nujno vzdrževanje groba, pri čemer mora posameznik izkazati upravičenost z dokazilom o najemu groba ali drugim ustreznim dokazilom.

 

Uveljavljanje izjem (razen za točko 13, ki velja samo za posameznika) velja tudi za ožje družinske člane (zakonec, zunajzakonski partner, partner iz sklenjene in nesklenjene partnerske zveze in razvezani zakonec in partner, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina in njihovi starši, zakonski in nezakonski otrok, posvojenec in otrok, ki je z odločbo pristojnega organa nameščen v družino z namenom posvojitve) in člane skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj.

 

Uporaba mask je OBVEZNA v vseh zaprtih javnih prostorih in na vseh javnih zunanjih površinah (trgi, ulice, pločniki, pokopališča, otroška igrišča,…). Ne pozabimo pa, da odlok še določa, da maske ob najmanj trimetrski razdalji od drugih oseb niso potrebne na zelenih površinah in pri športno-rekreacijski dejavnosti, in sicer za posameznike ali člane skupnega gospodinjstva.

Še naprej je začasno omejeno gibanje med 21. in 6. uro, prepovedane ostajajo vse prireditve.

 

Držite se priporočil NIJZ in ostanite zdravi.

https://www.gov.si/novice/2020-10-25-novi-odlok-o-zacasni-delni-omejitvi...

 

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija

Zelena Vipava

Doživi Vipavo

Doživi Vipavo

Projekti

Projekti