Pustite se presenetiti!

Lega Vipavske doline in Občine Vipava

Vipavska dolina leži med visokima planotama Trnovski gozd in Nanos na severu ter nizko planoto Kras na jugu. Razteza se od jugovzhoda proti severozahodu: od povirja potoka Močilnik pod Razdrtim do Goriške ravnine ob državni meji z Italijo meri v dolžino okrog 40 km. Na severu se vzpne do roba Trnovskega gozda, na vzhodu do uravnave na Nanosu, na jugu se z južnimi slemeni Vipavskih brd, flišnim pasom južno nad reko Branico in reko Vipavo ter s hribovitim hrbtom Vrhe naslanja na Kras. Naplavno površje ob Vipavi in pritokih ter prodni nanosi Soče sestavljajo ravninski svet, ki se v srednjem in spodnjem delu doline menjava z blagimi flišnimi goricami, ki proti vzhodu prehajajo v višja slemena Vipavskih brd. (Perko, D., 2001)

Občina Vipava obsega območje zgornjega dela Vipavske doline in je v svojem najbolj zgornjem delu stisnjena pod pobočje Nanosa. Površina občine znaša 107,4 km2. Središče občine je Vipava, kraj mnogih podob, mnogih voda, gradov in bogate zgodovine. Številne vasice, posejane na obeh straneh doline in po gričih, poraslih z vinogradi, dajejo slikovito podobo sončne pokrajine. (www.vipava.si, 15. 5. 2012)

Občino Vipava sestavlja 11 krajevnih skupnosti:

 • KS Erzelj
 • KS Goče
 • KS Gradišče pri Vipavi
 • KS Lozice
 • KS Lože
 • KS Manče
 • KS Podnanos, ki obsega naselja Orehovica, Podbreg, Podnanos, Poreče in Hrašče
 • KS Podraga
 • KS Slap
 • KS Vipava, ki obsega naselja Nanos, Vipava in Zemono
 • KS Vrhpolje, ki obsega naselja Duplje, Sanabor in Vrhpolje

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija