Izberi jezik:

Pustite se presenetiti!

Analiza ankete: Kako vidim turizem v naši občini.

Datum: 
četrtek, Maj 28, 2020 - 13:00

Analiza ankete: Kako vidim turizem v občini Vipava?

Na sodelovanje v anketi so bile povabljene občanke in občani Vipave, preko Facebook strani TIC Vipava in Zavod za turizem TRG Vipava, spletne strani Moja občina Vipava ter Facebook povezave Moja občina Vipava in spletne strani Izvirna vipavska. Anketa v kateri je sodelovalo 111 oseb, je bila dosegljiva teden dni.

Za lažjo predstavitev prilagam pomen ocen v anketi: 1 = sploh se ne strinjam, 2 = ne strinjam se, 3 =sem neopredeljen/a, 4 = strinjam se, 5 = zelo se strinjam. Poleg spodnje opisne analize so v oklepajih zapisane nekatere povprečne vrednosti odgovorov.

 

ANALIZA VPRAŠALNIKA:

Že v prvem vprašanju so občani nadpovprečno pozitivno odgovorili, da turistični razvoj v naši občini podpirajo (4.5) in si želijo, da se v občini raje razvija turizem kot kakšna druga panoga (3.6). Poleg tega pa opažajo, da pozitivni učinki turizma v naši občini prevladujejo nad negativnimi (3.7).  Občani kot eno izmed pozitivnih učinkov razvoja turizma v naši občini vidijo tudi v tem, da povečanje števila turistov pripomore k razvoju lokalnega gospodarstva (4.0).

Vprašani ne občutijo negativnih posledic turizma v občini tudi med največjo sezono, saj so na vprašanje ali turizem v občini povzroča onesnaženje v večini  to zanikali, saj je povprečje odgovora 2.8. Pa tudi jasno zanikajo dejstvo, da je število obiskovalcev v naši občini tudi v največji turistični sezoni previsoko in moteče (2.22). Kot skupina so bili nekoliko bolj nevtralni pri vprašanju če povečanje števila turistov povečuje prometne težave v občini (3.0). Kar je razumljivo, saj gledano na mesto Vipava, je le to manjše in kaj hitro večji pretok prometa lahko povzroči težave.

Nekaj nestrinjanja občani izražajo pri vprašanjih vključevanja njih kot osebe v turizem, ter o možnostih sodelovanja pri načrtovanju trajnostnega razvoja turizma in so o le tem slabše obveščeni.  Vsekakor pa se zavedajo, da ima lokalna skupnost od turizma in turistov koristi, ter s tem prispeva h kakovosti življenja v občini.

Trajnostni turizem ter posledično ohranjanje narave in kulturne dediščine je v občini vsekakor zaželen in sprejet, saj vprašani pozitivno odgovarjajo, da le ta pozitivno vpliva na lokalno identiteto, kulturo in dediščino občine (4.1). S tem se krepi in oblikuje ekološka zavest lokalnega prebivalstva in se posledično skrbi za varstvo in ohranitev narave .

 

Glede na celotni pregled odgovorov v analizi lahko trdimo, da so občani v povprečju odgovarjali pozitivno, ter, da si trajnostni turizem in razvoj le tega v naši občini želijo in podprirajo.

V priponki najdete dva grafa za lažjo predstavo.

 

Zavod za turizem TRG Vipava

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija

Zelena Vipava

Doživi Vipavo

Doživi Vipavo

Projekti

Projekti