Pustite se presenetiti!

1.2 Vinar za en dan – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

 Vinar za en dan – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

 

Ukrep: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Podukrep: Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, podukrep 19.2

Projekt: Vinar za en dan

 

Naziv odobrene operacije:
Vinar za en dan

Upravičenec/izvajalec operacije:
Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije:
1.3.2021 – 30.9.2021

Celotna vrednost operacije (z DDV):
5.565,74

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:
4.236,23

Javni poziv LAS
3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

 

Projekt Vinar za en dan bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vinar za en dan«.

NAMEN:

Vinski turizem je ena najbolj perspektivnih dejavnosti v povezavi s kmetijstvom in turizmom v Vipavski dolini. Turisti v veliki meri povprašujejo po vinskih doživetjih, hkrati pa so se mladi vinarji vedno bolj pripravljeni vključevati v aktivnosti, povezane s turizmom. Operacija je namenjena mladim vinarjem, ki so pripravljeni sprejemati vinske turiste. Na drugi strani  so aktivnosti namenjene gostu, ki prihaja na Vipavsko, da mu ponudi nekaj novega in na inovativen način. Namen operacije je tako obogatiti turistično ponudbo destinacije Vipavska dolina.

 

CILJ:

– Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, saj se bo z oblikovanjem turističnega produkta “vinar za en dan”, kjer bo gost na inovativen način aktivno vključen v postopek pridelave vina, ustvarila nova storitev, ki bo pospeševala rabo lokalnih izdelkov in prepoznavnost lokalnih sort,

– Omogočiti nov dejavnosti za ranljive skupine, saj bodo v oblikovanje produkta/storitve vključeni mladi vinarji.

 

REZULTATI / KAZALNIKI:

Rezultat bo oblikovan turistični produkt, ki bo primeren za trženje. Pospešila se bo raba tako lokalnih izdelkov, v prvi vrsti vin, posredno pa tudi raba ostalih izdelkov in storitev v turizmu.

V operacijo bodo vključeni mladi, tudi mladostniki, ki prihajajo iz vinogradniških kmetij (najmanj 3 mladi vinarji).

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija

Zelena Vipava

Doživi Vipavo

Doživi Vipavo

Projekti

Projekti