Pustite se presenetiti!

1.1 Vipavske zgodbe – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Vipavske zgodbe – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Ukrep: Podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

Podukrep :Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, podukrep 19.2

Projekt: Vipavske zgodbe

Naziv odobrene operacije:
Vipavske zgodbe

Upravičenec/izvajalec operacije:
Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije:
1.12.2020-30.9.2021

Celotna vrednost operacaije (Z DDV):
5.091,50

Javni poziv LAS:
3. javni poziv LAS Vipavska dolina

 

Projekt Vipavske zgodbe bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vipavske zgodbe«.

NAMEN:

Zavod za turizem TRG Vipava je z operacijo »Vipavske zgodbe« kandidiral za sredstva 3. javnega poziva LAS Vipavska dolina (manjše operacije z višino upravičenih stroškov do 5.000 EUR).

V Vipavo in Vipavsko dolino prihaja čedalje več turistov in obiskovalcev, ki si želijo vodenih ogledov. Zavod za turizem TRG Vipava ima dobro vpeljan sistem lokalnega vodenja, ki pa potrebuje nadgradnjo na način, da se pripravi tematska vodenja, intrepretativna vodenja, ki bodo zanimiva za obiskovalce. Namen je usposobiti nove lokalne turistične vodnike, ki bodo na atraktiven način podajali vipavske zgodbe različnim ciljnim skupinam. Izvedeno bo usposabljanje za vodnike in nove vodnike za podajanje doživetij vipavskih zgodb.

Novi programi in novo usposobljeni vodniki bodo pripomogli tudi k zmanjševanju brezposelnosti, saj bodo novosti pritegnile nove obiskovalce, več prihodkov za vodnike in posledično več prihodkov za celoten turizem (gostinstvo, vinarji, drugi turistični ponudniki).  Vodenja bodo pokrivala celotno območje občine Vipava, razvili se bodo novi programi vodenj in novi programi izletov na območju, ki bodo vključevali različne ponudnike turističnih storitev. To bo prineslo koristi za dobrobit prebivalcev iz območja LAS. V programu izobraževanja bo izvedeno tudi posebno izobraževanje za interpretativno vodenje oseb s posebnimi potrebami, da se bo tudi tovrstne goste lahko vključevalo v programe izletov in s tem olajšalo vključevanje v družbo.

 

PREDVIDENE AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA:

- Izobraževanje udeležencev (teoretičen del):

  • 2 predavanji na temo vrst, načinov in tehnik vodenja ter bonton in kodeks vodnikov.
  • 2 predavanji o zgodovini in geografiji Vipavske doline s poudarkom na Vipavi.
  • Predavanje vinorodnem okolišu Vipavske doline
  • Predavanje na temo interpretacije dediščine in pripovedovanje zgodb.
  • 2 predavanji na temo retorika.
  • Virtualna vodenja

- Vodenje na terenu (Praktičen del).

- Izpit

 

CILJ: 

Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev; z usposabljanjem 8 novih turističnih vodnikov bomo prispevali k vzpodbujanju rabe lokalnih storitev v dejavnosti turizma; tako na področju turističnega vodenja, vpliv pa bo tudi na večjo rabo lokalnih izdelkov in storitev s področja ostalih dejavnosti v turizmu, kot je npr. kmetijstvo, podeželski turizem, vinski turizem, gostinstvo, lokalni kmetijski produkti, …

Omogočiti nove dejavnosti za ranljive skupine; v usposabljanje za lokalne turistične vodnike bodo povabljene in vključene tudi osebe iz ranljivih skupin SLR, starejši brezposelni, upokojenci in mladi do 30. leta. Starejšim se z vključevanjem v občasne oblike dela omogoča aktivno staranje in medgeneracijsko vključenost, mladim pa omogoča pridobivanje novih kompetenc, širjenje socialnih omrežij, vključitev na trg dela. Z usposabljanjem se omogoča pogoje za nova delovna mesta v turizmu.

 

REZULTATI / KAZALNIKI:

Izvedeno bo usposabljanje za vodnike in nove vodnike za podajanje doživetij vipavskih zgodb. Rezultat bo 8 novih usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov, med njimi najmanj dva iz ranljivih skupin opredeljenih v SLR.

Več informacij: tic.vipava@siol.net; 05/ 368 70 40

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

 

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija

Zelena Vipava

Doživi Vipavo

Doživi Vipavo

Projekti

Projekti