Pustite se presenetiti!

1. Projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja; ukrep LEADER

1. Vipavske zgodbe – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER 

Naziv odobrene operacije:
Vipavske zgodbe

Upravičenec/izvajalec operacije:
Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije:
1.12.2020 – 30.9.2021

Celotna vrednost operacije (z DDV):
5.091,50

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:
4.234,28

Javni poziv LAS
3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Vipavske zgodbe bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vipavske zgodbe«. 

  • CILJ

– Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev; z usposabljanjem 8 novih turističnih vodnikov bomo prispevali k vzpodbujanju rabe lokalnih storitev v dejavnosti turizma; tako na področju turističnega vodenja, vpliv pa bo tudi na večjo rabo lokalnih izdelkov in storitev s področja ostalih dejavnosti v turizmu, kot je npr. kmetijstvo, podeželski turizem, vinski turizem, gostinstvo, lokalni kmetijski produkti, …

– Omogočiti nov dejavnosti za ranljive skupine; v usposabljanje za lokalne turistične vodnike bodo povabljene in vključene tudi osebe iz ranljivih skupin SLR, starejši brezposelni, upokojenci in mladi do 30. leta. Starejšim se z vključevanjem v občasne oblike dela omogoča aktivno staranje in medgeneracijsko vključenost, mladim pa omogoča pridobivanje novih kompetenc, širjenje socialnih omrežij, vključitev na trg dela. Z usposabljanjem se omogoča pogoje za nova delovna mesta v turizmu.

  • REZULTATI / KAZALNIKI

Izvedeno bo usposabljanje za vodnike in nove vodnike za podajanje doživetij vipavskih zgodb. Rezultat bo 8 novih usposobljenih lokalnih turističnih vodnikov, med njimi najmanj dva iz ranljivih skupin opredeljenih v SLR.

2. Vinar za en dan – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije:
Vinar za en dan

Upravičenec/izvajalec operacije:
Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije:
1.3.2021 – 30.9.2021

Celotna vrednost operacije (z DDV):
5.565,74

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:
4.236,23

Javni poziv LAS
3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Vinar za en dan bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vinar za en dan«.

  • CILJ

– Spodbujanje rabe lokalnih izdelkov in storitev, saj se bo z oblikovanjem turističnega produkta “vinar za en dan”, kjer bo gost na inovativen način aktivno vključen v postopek pridelave vina, ustvarila nova storitev, ki bo pospeševala rabo lokalnih izdelkov in prepoznavnost lokalnih sort,

– Omogočiti nov dejavnosti za ranljive skupine, saj bodo v oblikovanje produkta/storitve vključeni mladi vinarji.

  • REZULTATI / KAZALNIKI

Rezultat bo oblikovan turistični produkt, ki bo primeren za trženje. Pospešila se bo raba tako lokalnih izdelkov, v prvi vrsti vin, posredno pa tudi raba ostalih izdelkov in storitev v turizmu.

V produkt bo neposredno vključenih več ponudnikov – vinarjev, posredno pa bodo imeli korist tako gostinski ponudniki, ponudniki namestitev (daljšala se bo doba bivanja) in vsi ostali turistični ponudniki. Za oblikovanje produkta se bo zavod TRG povezal s ponudniki, da bodo vinarji osrednji izvajalci ponudbe. V okviru operacije se bo oblikoval popolnoma nov produkt, katerega vsebine se bodo še naprej nadgrajevale. Operacija bo z oblikovanjem novega turističnega produkta vsekakor vplivala na gospodarsko rast območja LAS in imela neposreden vpliv na promocijo in prepoznavnost LAS Vipavska dolina.

V operacijo bodo vključeni mladi, tudi mladostniki, ki prihajajo iz vinogradniških kmetij (najmanj 3 mladi vinarji).

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

 

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
 
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija

Zelena Vipava

Doživi Vipavo

Doživi Vipavo

Projekti

Projekti