Pustite se presenetiti!

1. Projekti Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja; ukrep LEADER

1. Vipavske zgodbe – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER 

Naziv odobrene operacije:
Vipavske zgodbe

Upravičenec/izvajalec operacije:
Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije:
1.12.2020 – 30.4.2021

Celotna vrednost operacije (z DDV):
5.091,50

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:
4.234,28

Javni poziv LAS
3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Vipavske zgodbe bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vipavske zgodbe«. 

2. Vinar za en dan – operacija tretjega javnega poziva EKSRP / LEADER

Naziv odobrene operacije:
Vinar za en dan

Upravičenec/izvajalec operacije:
Zavod za turizem TRG Vipava

Začetek in zaključek operacije:
1.3.2021 – 30.9.2021

Celotna vrednost operacije (z DDV):
5.565,74

Sofinanciranje EKSRP/LEADER:
4.236,23

Javni poziv LAS
3. Javni poziv LAS Vipavska dolina

Projekt Vinar za en dan bo oblikovan in pilotno izveden s pomočjo sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (ukrep LEADER) preko Lokalne akcijske skupine Vipavska dolina.

Upravičenec Zavod za turizem TRG Vipava je v okviru podukrepa 19.2 Podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD) / LEADER prejemnik sredstev za operacijo: »Vinar za en dan«.

 

Spletne povezave Evropske komisije in Programa razvoja podeželja:

Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/rural-development

Spletna stran Programa razvoja podeželja: www.program-podezelja.si/

 

Koledar dogodkov

N P T S Č P S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 

Vinoteka Vipava

Fotogalerija

Zelena Vipava

Doživi Vipavo

Doživi Vipavo

Projekti

Projekti